Thứ Tư, 08/05/2019

010708313445

GIÁ TRỊ JACKPOT
14.557.802.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 14.557.802.000đ
Giải nhất OOOOO 13 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 754 300.000đ
Giải ba OOO 12592 30.000đ