Chủ Nhật, 08/04/2018

020511163034

GIÁ TRỊ JACKPOT
14.181.136.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 14.181.136.500đ
Giải nhất OOOOO 24 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1131 300.000đ
Giải ba OOO 20802 30.000đ