Chủ Nhật, 08/03/2020

031317192143

GIÁ TRỊ JACKPOT
46.265.120.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 46.265.120.000đ
Giải nhất OOOOO 30 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1300 300.000đ
Giải ba OOO 20998 30.000đ