Thứ Tư, 08/03/2017

051114203242

GIÁ TRỊ JACKPOT
16.235.308.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 16.235.308.500đ
Giải nhất OOOOO 67 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 2614 300.000đ
Giải ba OOO 45495 30.000đ