Thứ Sáu, 08/02/2019

111233363943

GIÁ TRỊ JACKPOT
15.924.776.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 15.924.776.500đ
Giải nhất OOOOO 10 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 722 300.000đ
Giải ba OOO 11293 30.000đ