Thứ Tư, 08/02/2017

152629323438

GIÁ TRỊ JACKPOT
23.731.260.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 23.731.260.500đ
Giải nhất OOOOO 110 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 4559 300.000đ
Giải ba OOO 71916 30.000đ