Thứ Sáu, 08/01/2021

081922253235

GIÁ TRỊ JACKPOT
16.509.836.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 16.509.836.500đ
Giải nhất OOOOO 17 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 868 300.000đ
Giải ba OOO 15534 30.000đ