Thứ Tư, 07/12/2016

132327283245

CHÚC MỪNG CHỦ NHÂN GIẢI ĐẶC BIỆT
69.582.180.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 1 69.582.180.000đ
Giải nhất OOOOO 169 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 6539 300.000đ
Giải ba OOO 113471 30.000đ