Thứ Tư, 07/11/2018

061822253137

GIÁ TRỊ JACKPOT
36.379.047.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 36.379.047.500đ
Giải nhất OOOOO 38 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1280 300.000đ
Giải ba OOO 20227 30.000đ