Thứ Tư, 07/10/2020

131525262834

GIÁ TRỊ JACKPOT
17.933.889.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 17.933.889.000đ
Giải nhất OOOOO 8 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 741 300.000đ
Giải ba OOO 12384 30.000đ
In vé dò 1/1
In vé dò 4/1