Thứ Sáu, 07/10/2016

242527344445

GIÁ TRỊ JACKPOT
75.539.052.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 75.539.052.000đ
Giải nhất OOOOO 20 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1048 300.000đ
Giải ba OOO 17134 30.000đ