Thứ Sáu, 07/09/2018

081011284245

GIÁ TRỊ JACKPOT
25.630.550.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 25.630.550.500đ
Giải nhất OOOOO 27 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1151 300.000đ
Giải ba OOO 18524 30.000đ