Thứ Sáu, 07/07/2017

041922303435

GIÁ TRỊ JACKPOT
51.353.669.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 51.353.669.500đ
Giải nhất OOOOO 55 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 2490 300.000đ
Giải ba OOO 45314 30.000đ