Chủ Nhật, 07/06/2020

060711162344

GIÁ TRỊ JACKPOT
62.815.156.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 62.815.156.500đ
Giải nhất OOOOO 53 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 2326 300.000đ
Giải ba OOO 31276 30.000đ