Thứ Sáu, 07/06/2019

111315262741

GIÁ TRỊ JACKPOT
32.742.356.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 32.742.356.500đ
Giải nhất OOOOO 21 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 916 300.000đ
Giải ba OOO 15081 30.000đ