Thứ Tư, 07/06/2017

050613293544

GIÁ TRỊ JACKPOT
46.118.017.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 46.118.017.000đ
Giải nhất OOOOO 62 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 3283 300.000đ
Giải ba OOO 56991 30.000đ
In vé dò 1/1
In vé dò 4/1