Thứ Sáu, 07/05/2021

102021273334

GIÁ TRỊ JACKPOT
58.038.778.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 58.038.778.500đ
Giải nhất OOOOO 27 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1433 300.000đ
Giải ba OOO 27001 30.000đ