Thứ Sáu, 07/04/2017

040516173240

GIÁ TRỊ JACKPOT
19.215.805.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 19.215.805.000đ
Giải nhất OOOOO 27 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1994 300.000đ
Giải ba OOO 33306 30.000đ