Thứ Sáu, 07/02/2020

061115334044

GIÁ TRỊ JACKPOT
15.894.979.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 15.894.979.500đ
Giải nhất OOOOO 25 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 833 300.000đ
Giải ba OOO 13487 30.000đ