Thứ Tư, 07/02/2018

050718263036

GIÁ TRỊ JACKPOT
26.011.855.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 26.011.855.000đ
Giải nhất OOOOO 53 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 2227 300.000đ
Giải ba OOO 35201 30.000đ