Thứ Sáu, 06/10/2017

040618203045

GIÁ TRỊ JACKPOT
22.039.395.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 22.039.395.000đ
Giải nhất OOOOO 38 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1724 300.000đ
Giải ba OOO 27482 30.000đ