Thứ Sáu, 06/09/2019

020413152631

GIÁ TRỊ JACKPOT
69.609.684.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 69.609.684.500đ
Giải nhất OOOOO 50 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1516 300.000đ
Giải ba OOO 23372 30.000đ