Thứ Tư, 06/09/2017

052024323642

GIÁ TRỊ JACKPOT
32.087.827.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 32.087.827.000đ
Giải nhất OOOOO 42 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 2041 300.000đ
Giải ba OOO 32436 30.000đ