Thứ Sáu, 06/07/2018

222633343842

CHÚC MỪNG CHỦ NHÂN GIẢI ĐẶC BIỆT
19.552.700.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 1 19.552.700.000đ
Giải nhất OOOOO 22 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1003 300.000đ
Giải ba OOO 16420 30.000đ