Thứ Tư, 06/06/2018

062022264344

GIÁ TRỊ JACKPOT
21.075.967.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 21.075.967.500đ
Giải nhất OOOOO 24 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1184 300.000đ
Giải ba OOO 19089 30.000đ