Chủ Nhật, 06/05/2018

112628343637

GIÁ TRỊ JACKPOT
18.190.592.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 18.190.592.000đ
Giải nhất OOOOO 17 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1141 300.000đ
Giải ba OOO 19896 30.000đ