Thứ Sáu, 06/04/2018

010708093640

CHÚC MỪNG CHỦ NHÂN GIẢI ĐẶC BIỆT
18.950.624.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 1 18.950.624.000đ
Giải nhất OOOOO 33 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1660 300.000đ
Giải ba OOO 26350 30.000đ