Chủ Nhật, 06/01/2019

092233343544

GIÁ TRỊ JACKPOT
31.809.761.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 31.809.761.500đ
Giải nhất OOOOO 22 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1189 300.000đ
Giải ba OOO 18903 30.000đ