Thứ Sáu, 06/01/2017

223034364345

CHÚC MỪNG CHỦ NHÂN GIẢI ĐẶC BIỆT
30.531.270.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 1 30.531.270.500đ
Giải nhất OOOOO 87 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 4203 300.000đ
Giải ba OOO 72269 30.000đ