Chủ Nhật, 05/11/2017

031738394144

CHÚC MỪNG CHỦ NHÂN GIẢI ĐẶC BIỆT
39.508.281.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 1 39.508.281.500đ
Giải nhất OOOOO 40 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1633 300.000đ
Giải ba OOO 28531 30.000đ