Thứ Tư, 05/10/2016

050619314244

GIÁ TRỊ JACKPOT
71.430.098.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 71.430.098.000đ
Giải nhất OOOOO 21 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1106 300.000đ
Giải ba OOO 20845 30.000đ