Thứ Tư, 05/09/2018

050622273437

GIÁ TRỊ JACKPOT
24.112.702.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 24.112.702.500đ
Giải nhất OOOOO 19 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1033 300.000đ
Giải ba OOO 17819 30.000đ