Thứ Sáu, 05/08/2016

030913182431

GIÁ TRỊ JACKPOT
16.409.266.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 16.409.266.000đ
Giải nhất OOOOO 9 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 513 300.000đ
Giải ba OOO 8032 30.000đ