Thứ Sáu, 05/07/2019

192130313743

GIÁ TRỊ JACKPOT
25.923.998.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 25.923.998.500đ
Giải nhất OOOOO 23 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 799 300.000đ
Giải ba OOO 13795 30.000đ