Thứ Tư, 05/07/2017

010416313740

GIÁ TRỊ JACKPOT
41.307.196.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 41.307.196.000đ
Giải nhất OOOOO 49 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 2516 300.000đ
Giải ba OOO 43669 30.000đ