Thứ Tư, 05/06/2019

040822253739

GIÁ TRỊ JACKPOT
31.263.883.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 31.263.883.000đ
Giải nhất OOOOO 20 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 926 300.000đ
Giải ba OOO 15716 30.000đ