Thứ Tư, 05/05/2021

031420223744

GIÁ TRỊ JACKPOT
52.338.709.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 52.338.709.000đ
Giải nhất OOOOO 29 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1440 300.000đ
Giải ba OOO 24095 30.000đ