Thứ Sáu, 05/05/2017

040912323643

GIÁ TRỊ JACKPOT
17.450.444.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 17.450.444.500đ
Giải nhất OOOOO 41 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 2044 300.000đ
Giải ba OOO 31965 30.000đ