Thứ Tư, 05/04/2017

131420212333

GIÁ TRỊ JACKPOT
15.738.450.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 15.738.450.500đ
Giải nhất OOOOO 27 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1967 300.000đ
Giải ba OOO 33816 30.000đ