Chủ Nhật, 05/03/2017

182124263945

CHÚC MỪNG CHỦ NHÂN GIẢI ĐẶC BIỆT
20.208.845.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 2 10.104.422.750đ
Giải nhất OOOOO 55 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 2695 300.000đ
Giải ba OOO 44111 30.000đ