Chủ Nhật, 05/02/2017

011126293440

GIÁ TRỊ JACKPOT
17.097.119.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 17.097.119.000đ
Giải nhất OOOOO 49 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 2736 300.000đ
Giải ba OOO 46235 30.000đ