Chủ Nhật, 05/01/2020

051112264445

GIÁ TRỊ JACKPOT
15.550.849.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 15.550.849.500đ
Giải nhất OOOOO 41 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1287 300.000đ
Giải ba OOO 17774 30.000đ