Thứ Sáu, 05/01/2018

193034384244

GIÁ TRỊ JACKPOT
20.050.529.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 20.050.529.500đ
Giải nhất OOOOO 20 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1348 300.000đ
Giải ba OOO 24699 30.000đ