Thứ Tư, 04/12/2019

161924303235

GIÁ TRỊ JACKPOT
26.950.480.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 26.950.480.500đ
Giải nhất OOOOO 16 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1019 300.000đ
Giải ba OOO 16157 30.000đ