Chủ Nhật, 04/12/2016

030513273844

GIÁ TRỊ JACKPOT
49.357.581.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 49.357.581.000đ
Giải nhất OOOOO 119 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 5137 300.000đ
Giải ba OOO 85135 30.000đ