Chủ Nhật, 04/11/2018

071213172530

GIÁ TRỊ JACKPOT
32.794.682.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 32.794.682.000đ
Giải nhất OOOOO 28 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1134 300.000đ
Giải ba OOO 19060 30.000đ