Thứ Sáu, 04/11/2016

051322242832

GIÁ TRỊ JACKPOT
17.235.306.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 17.235.306.000đ
Giải nhất OOOOO 69 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 3393 300.000đ
Giải ba OOO 56670 30.000đ