Thứ Tư, 04/10/2017

040509193744

GIÁ TRỊ JACKPOT
19.277.233.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 19.277.233.000đ
Giải nhất OOOOO 41 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1958 300.000đ
Giải ba OOO 32108 30.000đ