Thứ Sáu, 04/09/2020

071620304041

GIÁ TRỊ JACKPOT
22.097.628.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 22.097.628.000đ
Giải nhất OOOOO 12 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 756 300.000đ
Giải ba OOO 13166 30.000đ