Chủ Nhật, 04/09/2016

111520242745

GIÁ TRỊ JACKPOT
32.087.986.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 32.087.986.000đ
Giải nhất OOOOO 7 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 635 300.000đ
Giải ba OOO 10382 30.000đ